BÁN TRỐNG CHIÊNG CHUÔNG MÕ CHẤT LƯỢNG TỐT

CÓ SỞ SẢN XUẤT TRỐNG CHIÊNG CHUÔNG MÕ CHẤT LƯỢNG CAO, SẢN PHẨM DÙNG TRONG ĐÌNH CHÙA, ĐIỆN THỜ, NHÀ THỜ HỌ, CHẤT LIỆU SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN LỌC TỪ GỖ LÕI MÍT, CHUÔNG ĐỒNG, CHIÊNG ĐỒNG, CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN CHẤT KHÔNG PHA TRỘN NHIỀU GANG SẮT, MOC GỖ LÕI MÍT GỖ DỔI. LIÊN HỆ TRỐNG CHIÊNG CHUÔNG MÕ LÊ LONG, CỬA HÀNG XÓM 6 LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRỐNG CHIÊNG ĐỌI TAM, ĐỌI SƠN DUY TIÊN HÀ NAM : ĐIỆN THOẠI 0934943088 : ZALO : 0376705896

TRỐNG CHIÊNG ĐÌNH CHÙA

CHIÊNG ĐỒNG TRẠM RỒNG , CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN CHẤT KHÔNG PHA TẠP, TRẠM TRỔ HOA VĂN ĐỘC ĐÁO . NHIỀU MẪU MÃ KÍCH THƯỚC.

CHIÊNG ĐỒNG TRẠM RỒNG

CHUÔNG MÕ MẪU MÃ ĐẸP NHIỀU KÍCH THƯỚC ĐA DẠNG, ÂM THANH CHUẨN, CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN CHẤT, MÕ GỖ LÕI MÍT.

CHUÔNG MÕ CHÙA ĐIỆN THỜ

CHUÔNG ĐỒNG ĐÌNH CHÙA, CHUÔNG ĐỒNG ĐIỆN THỜ, CHUÔNG ĐỒNG NHÀ THỜ HỌ, ĐỒNG VÀNG , ĐỒNG ĐỎ, MÀU SẮC MÀU VÀNG MÀU GIẢ CỔ HUN ĐEN.

CHUÔNG ĐỒNG NGUYÊN CHẤT

MÕ TỤNG KINH, CHẤT LIỆU GỖ MÍT, GỖ DỔI, ÂM THANH CHUẨN, KÍCH THƯỚC 15 CM, 20 CM, 25 CM, 30 CM, 50 CM.

CHUÔNG MÕ TỤNG KINH