BÁN TRỐNG CHIÊNG ĐÌNH CHÙA, TRỐNG GỖ ĐỰNG RƯỢU

Chào Mừng Quý Khách Đến Với Sản Phẩm Của Lê Long

TRỐNG LÊ LONG LÀNG NGHỀ TRỐNG ĐỌI TAM, CHUYÊN SẢN XUẤT THIẾT KẾ BÁN CÁC LOẠI TRỐNG CHIÊNG ĐÌNH CHÙA, TRỐNG NHÀ THỜ HỌ, TRỐNG LỄ HỘI, TRỐNG HÁT VĂN , TRỐNG ĐỊNH ÂM, TRỐNG ĐOÀN ĐỘI TRƯỜNG HỌC, TRỐNG GỖ ĐỰNG RƯỢU VANG, THÙNG GỖ SỒI NGÂM RƯỢU, THÙNG TẮM GỖ, CHẬU NGÂM CHÂN.

SẢN PHẨM TRỐNG CHIÊNG ĐÌNH CHÙA, CHẤT LIỆU GỖ MÍT DA TRÂU.

TRỐNG CHIÊNG ĐÌNH CHÙA

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ, TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ, CHẤT LIỆU GỖ MÍT DA TRÂU.

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ

TRỐNG LỄ HỘI NHIỀU KÍCH CỠ NHIỀU MẪU MÃ ĐẸP TRỐNG SƠN ĐỎ VẼ MÂY RỒNG.

TRỐNG LỄ HỘI

TRỐNG DÀN HÁT VĂN BỘ NĂM CHIẾC , CHẤT LIỆU GỖ MÍT DA TRÂU, TIẾNG TRỐNG CHUẨN ÂM THANH.

TRỐNG DÀN HÁT VĂN

DÀN TRỐNG ĐỊNH ÂM GỖ LÕI MÍT, CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT, TIẾNG TRỐNG ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH ÂM THANH KỸ LƯỠNG .

DÀN TRỐNG ĐỊNH ÂM

TRỐNG TRƯỜNG HỌC, TRỐNG BÁO GIỜ, CHẤT LIỆU GỖ MÍT DA TRÂU, TRỐNG DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.

TRỐNG TRƯỜNG HỌC

TRỐNG ĐOÀN ĐỘI TRƯỜNG HỌC, TRỐNG CHÀO CỜ, TRỐNG HÀNH TIẾN, TRỐNG QUỐC CA ĐỘI, TRỐNG ĐỘI CA, TRỐNG CHÀO MỪNG.

TRỐNG QUỐC CA ĐỘI

TRỐNG GỖ ĐỰNG RƯỢU VANG, XE NGỰA KÉO BOM RƯỢU VANG, SONG MÃ KÉO BOM ĐỰNG RƯỢU.

XE NGỰA KÉO BOM RƯỢU GỖ

THÙNG GỖ SỒI NGÂM RƯỢU, THÙNG RƯỢU GỖ SỒI, BOM RƯỢU GỖ SỒI.

THÙNG RƯỢU GỖ SỒI