BÁN TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GỖ MÍT

Trân Trọng Cảm Ơn quý Khách

BÁN TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GỖ MÍT DA TRÂU, CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG, ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỐNG LÊ LONG XÓM 6 LÀNG NGHỀ TRỐNG ĐỌI TAM.

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 60 CM CHIỀU CAO THÂN TRỐNG 80 CM, TRỐNG SƠN ĐỎ , GIÁ ĐỠ TRỐNG ĐƠN GIẢN BỀN ĐẸP BẢO HÀNH MỘT NĂM.

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 60

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 50 CM, CHIỀU CAO THÂN TRỐNG 65 CM, CHẤT LIỆU GỖ MÍT DA TRÂU. TRỐNG SƠN ĐỎ VẼ VÂN MÂY, GIÁ ĐỠ TRỐNG TRẠM TRỔ.

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 50 CM

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ, TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ MẶT 80 CM, CHIỀU CAO THÂN TRỐNG 100 CM, TRỐNG SƠN ĐỎ VẼ MÂY RỒNG GIÁ ĐỠ TRỐNG CHẠM TRỔ CẦU KỲ TINH XẢO.

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 80 CM

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GỖ LÕI MÍT DA TRÂU, KÍCH THƯỚC MẶT TRỐNG 70 CM, CHIỀU CAO THÂN TRỐNG 90 CM, GIÁ ĐỠ TRỐNG TRẠM TRỔ TINH TẾ BỀN ĐẸP, MÀU SẮC TỰ NHIÊN CỦA GỖ.

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 70 CM