Bom đựng rượu gỗ sồi 30lit

bom đựng rượu gỗ sồi 30 lít, kích thước tổng thể , miệng bom rộng 33 cm, chiều dài 55 cm, gỗ sồi để làm bom rượu đã được phơi khô tự nhiên để đảm bảo không sử dụng hóa chất , và được đốt lửa các thanh gỗ cháy xém một chút để tao hương thơm cho rươu khi ngâm.

BOM ĐỰNG RƯỢU GỖ SỒI

Trả lời