Bom đựng rượu gỗ sồi 60 lit

bom đựng rượu gỗ sồi 60 lít . sản xuất tại cơ sơ trống lê long, đảm bảo theo quy trình sản xuất an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. không dùng thuốc chống mối mọt tẩm ướp gỗ12a1d99b5500b75eee11.

thùng gỗ sồi ủ rượu 50 lít