PHÁP KHÍ NHÀ PHẬT

ĐẠO PHẬT CÓ RẤT NHIỀU PHÁP KHÍ. CHUÔNG , TRỐNG, BẢNG KHÁNH. CHUÔNG MÕ, TÍCH TRƯỢNG, TRÀNG HẠT , BÌNH BÁT, CÀ SA, MỖI THỨ ĐỀU CÓ Ý NGHĨA VÀ CÔNG DỤNG KHÁC NHAU, NHƯ DÙNG VÀO VIỆC NGHI LỄ BÁI SÁM, CÓ THỨ DÙNG VÀO VIỆC TU NIỆM, HOẶC ĐỂ TIÊU BIỂU Ý NGHĨA GIÁO PHÁP. CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁN TRỐNG CHIÊNG CHUÔNG MÕ LÊ LONG. XIN GỬI TỚI QUÝ THẤY CÁC MẪU SẢN PHẨM PHÁP KHÍ TRONG CHÙA , ĐỂ CÁC THẦY THAM KHẢO DÙNG VÀO CÁC CÔNG VIỆC TRÊN CON ĐƯỜNG TU NIỆM.

CHUÔNG GIA TRÌ , CHUÔNG MÕ TỤNG KINH TRONG CHÙA, CHẤT LIỆU MÕ GỖ MÍT, CHẤT LIỆU ĐỒNG TỐT ÂM THANH CHUẨN NHIỀU KÍCH THƯỚC LỚN NHỎ KHÁC NHAU ĐỂ LỰA CHỌN THAM KHẢO.

GIÁ ĐỂ TRỐNG BÁT NHÃ ĐƯỢC TRẠM TRỔ CẦU KỲ TINH XẢO HOA VĂN ĐẸP, CHẤT LIỆU LÀM TỪ GỖ LIM BỀN CHẮC , GỖ ĐƯỢC PHƠI KHÔ KỸ LƯỠNG MỚI ĐƯA VÀO LÀM THÀNH SẢN PHẨM, KHÔNG LO BỊ CO NGÓT NỨT VỠ.

PHÁP KHÍ NHÀ CHÙA

SẢN PHẨM DO CHÍNH TAY CÁC THỢ TRẠM ĐỤC GIỎI TAO LÊN , NHỮNG NGƯỜI THỢ TÂM HUYẾT VỚI NHỮNG SẢN PHẨM , TẠO RA NHỮNG SẢN PHẨM TỐT CÓ ĐỘ BỀN CAO.

PHÁP KHÍ NHÀ CHÙA

TRỐNG ĐÌNH CHÙA, TRỐNG TANG GHÉP, VẼ RỒNG MÂY GIÁ ĐỂ TRỐNG CHẠM ĐẦU RỒNG, CHẤT LƯỢNG TỐT, TRỐNG ĐƯỢC LÀM TỪ THÂN CÂY GỖ MÍT, SẢN PHẨM BỀN ĐẸP GIÁ CẢ HỢP LÝ, BẢO HÀNH 3 NĂM.

PHÁP KHÍ NHÀ CHÙA