BOM RƯỢU GỖ SỒI NGA NHẬP KHẨU

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ 0376 705 896

GỖ SỒI ĐƯỢC NHẬP KHẨU NGUYÊN THÂN CÂY LỚN, HONG KHÔ TỰ NHIÊN, KHÔNG SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU GỖ SỒI ĐÃ SẺ SẤY SẴN NHẬP KHẨU VỀ VIỆT NAM.