Chiêng đồng giả cổ, mặt 100 cm

Liên hệ 0376 705 896

Chiêng đồng giả cổ, mặt 100 cm, được làm từ đồng nguyên chất, được trạm khắc cầu kỳ, tinh sảo, được bán tại cửa hàng. Trống Lê Long.