CHIÊNG ĐỒNG NHÀ THỜ HỌ

Liên hệ 0376 705 896

BÁN CHIÊNG ĐỒNG NHÀ THỜ HỌ, KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ. CÂN NĂNG 8 KG, BỀ RỘNG CỦA CHIÊNG 59 CM. CHIÊNG MÀU GIẢ CỔ, CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN CHẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỐNG LÊ LONG SẢN XUẤT BÁN CÁC LOẠI, CHIÊNG ĐỒNG TRẠM RỒNG GIẢ CỔ, CHIÊNG ĐỒNG TRẠM TRỔ, CÁC MẪU CHIÊNG ĐẸP, GIÁ CHEO CHIÊNG TRẠM ĐẦU RỒNG, GIÁ CẢ HỢP LÝ, CHẤT LƯỢNG TỐT, ÂM THANH CHUẨN, LIÊN HỆ TRỐNG LÊ LONG. XÓM 6 LÀNG NGHỀ TRỐNG ĐỌI TAM : 0934943088 . MR LÊ NGỌC LONG.