TRỐNG BIỂU DIỄN SỰ KIỆN LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

Liên hệ 0376 705 896

TRỐNG BIỂU DIỄN SỰ KIỆN LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG, CHẤT LIỆU GỖ MÍT DA TRÂU, TRỐNG LÊ LONG. ĐƠN VỊ SẢN XUẤT TRỐNG LỄ HỘI UY TÍN.