TRỐNG CHIÊNG TỪ ĐƯỜNG HỌ

Liên hệ 0376 705 896

Trống chiêng từ đường họ chất lượng cao, trạm trổ cầu kỳ độc đáo, sản xuất tại xưởng sản xuất TRống Lê Long. 0934 943 088.