TRỐNG CHÙA MẶT 70 CM

Liên hệ 0376 705 896

TRống chùa mặt 70 cm, thân trống sơn đỏ vẽ mây rồng độc đáo, giá đỡ trống trạm trổ cầu kỳ tinh xảo, Trống Lê Long ; 0934 943 088.