Trống dăm liền nguyên cây

Liên hệ 0376 705 896

Trống dăm liền nguyên cây, thân cây lớn , da trâu già loại tốt, kích thước tổng thể chiều cao thân trống 180 cm, mặt trống rộng 100 cm.

Danh mục: