TRỐNG DÀN ĐỊNH ÂM GỖ LÕI MÍT

Liên hệ 0376 705 896

TRỐNG DÀN ĐỊNH ÂM GỖ LÕI MÍT CHẤT LƯỢNG CAO, THIẾT KẾ THEO MẪU TRỐNG ĐỒNG VIỆT NAM, BỘ BỐN TRỐNG NHỎ MỘT TRỐNG CÁI.