TRỐNG DÀN HÁT VĂN, TRỐNG ĐỊNH ÂM

Liên hệ 0376 705 896

Trống dàn hát văn , Trống định âm , chất lượng tốt nhất thị trường, có xanh pan nhãn hiệu victoria đi kèm, TRống Lê Long: 0934.943.088