TRỐNG ĐÌNH LÀNG MẶT 52 CM

Liên hệ 0376 705 896

Trống đình làng mặt 52 cm, trống sơn đỏ vẽ mây rồng tinh xảo, giá để trống trạm trổ độc đáo nhiều hoa văn, Trống Lê Long: 0376.705.896.