TRỐNG ĐÌNH LÀNG RÁT RỒNG BẰNG ĐỒNG

Liên hệ 0376 705 896

TRống đình làng , mặt trống 120 cm , chiều cao thân trống 150 cm, trống gỗ lõi mít da trâu, được rát hai con rồng bằng đồng vàng .