Trống đoàn đội

Liên hệ 0376 705 896

Trống đoàn đội bộ 2 trống nhỏ một trống cái, trống dành cho đoàn thiếu niên tiền phong hồ chí minh , trống duyệt đội, liên hệ : 0376.705.896

TRỐNG ĐOÀN ĐỘI
TRỐNG ĐỘI TRƯỜNG HỌC, BỘ BA CHIẾC , BỘ NĂM CHIẾC , CHẤT LIỆU INOX TRẮNG,