Trống giáo hội công giáo thiên chúa

Liên hệ 0376 705 896

Trống giáo hội công giáo thiên chúa, bộ 10 chiếc trống lớn nhỏ, trống da trâu gỗ lõi mít , bảo hành 6 tháng, cơ sở trống lê long sản xuất 0934943088