Trống hát chèo

Liên hệ 0376 705 896

Trống hát chèo. Trống gỗ tang liền tiện, da trâu mỏng , đảm bảo chuẩn tiếng trống hát chèo, trống dành cho nghệ sĩ chơi trống