TRỐNG LỄ HỘI SƠN ĐỎ VỄ MÂY RỒNG

Liên hệ 0376 705 896

DÀN TRỐNG LỄ HỘI 12 CHIẾC TRỐNG, TRỐNG SƠN ĐỎ VẼ MÂY RỒNG TINH SẢO, CHẤT LIỆU GỖ MÍT DA TRÂU CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT.