TRỐNG NGHI THỨC ĐỘI BỌC LỤA NHẬP KHẨU

Liên hệ 0376 705 896

TRỐNG ĐỘI THÂN TRỐNG GỖ BỌC LỤA, CHẤT LIỆU THÂN TRỐNG GỖ BỌC LỤA MÀU ĐỎ TÍM, MẶT HIỆU YAMAHA, BỘ NĂM CHIẾC.