TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GỖ LÕI MÍT MẶT 60 CM

Liên hệ 0376 705 896

Trống nhà thờ họ gỗ lõi mít mặt 60 cm, chiều cao thân trống 80 cm, chất liệu gỗ lõi mít da trâu, giá để trống trạm trổ cầu kỳ tinh xảo.