TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 80 CM

Liên hệ 0376 705 896

TRống nhà thờ họ mặt 80 cm, chiều cao thân trống 100 cm. TRống sơn đỏ vẽ mây rồng, sản xuất tại Xưởng TRống Lê Long: 0376 705 896.