TRỐNG TẾ HỌ GỖ MÍT

Liên hệ 0376 705 896

TRỐNG TẾ HỌ GỖ MÍT CÚNG TẾ LỄ. TRỐNG DÙNG TRONG CÁC CÔNG VIỆC TÂM LINH , TRỐNG CÒN LÀ ĐỒ VẬT PHONG THỦY KHÔNG THỂ THIẾU Ở NHỮNG NƠI THỜ TỰ . TRỐNG CHIÊNG CHUÔNG MÕ LÊ LONG , CHUYÊN SẢN XUẤT CÁC LOẠI TRỐNG TẾ HỌ GỖ MÍT CÚNG TẾ LỄ, NHIỀU KÍCH THƯỚC MẪU MÃ ĐẸP. CHẤT LIỆU GỖ MÍT DA TRÂU CHUẨN. TRỐNG TẾ HỌ GỖ MÍT DA TRÂU LOẠI TỐT, MẪU MÃ ĐA DẠNG, KÍCH THƯỚC MẶT TRỐNG 80 CM, CHIỀU CAO THÂN TRỐNG 100 CM, TRỐNG SƠN ĐỎ VẼ MÂY RỒNG TINH XẢO