TRỐNG TẾ LỄ ĐÌNH

Liên hệ 0376 705 896

TRỐNG TẾ LỄ ĐÌNH LÀNG  . TRỐNG DÙNG TRONG CÁC CÔNG VIỆC CÚNG BÁI , TẾ LỄ Ở ĐÌNH LÀNG KHẮP MỌI NƠI TRÊN TOÀN QUỐC, TRỐNG ĐƯỢC CHỌN LỌC GỖ LÕI MÍT DA TRÂU GIÀ , TRÂU LỚN , KÍCH  THƯỚC MẶT TRỐNG VÀ CHIỀU CAO THÂN TRỐNG TÙY THUỘC VÀO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG. ĐT: 0934943088 TRỐNG TẾ LỄ ĐÌNH, CHẤT LIỆU GỖ MÍT DA TRÂU, CHẤT LƯỢNG TỐT, SẢN XUẤT TẠI CƠ SỞ TRỐNG LÊ LONG . XÓM 6 LÀNG NGHỀ TRỐNG ĐỌI TAM. LIÊN HỆ 0934943088