Trống trường học gỗ mít, da trâu mặt 52cm

Liên hệ 0376 705 896

CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỐNG GỖ MÍT DA TRÂU CHẤT LƯỢNG TỐT, GIÁ TỐT NHẤT, TRỐNG CHIÊNG ĐÌNH CHÙA, TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ, CHIÊNG TRỐNG TẾ LỄ, TRỐNG CHIÊNG CÚNG TẾ