Xe thu gom rác trường học 500 lít

Liên hệ 0376 705 896

Xe thu gom rác trường học, chất liệu tôn trắng, bánh xe bằng cao su đặc, sơn đơn hai lớp trống rỉ sét, cung cấp tại cơ sở trống lê long