Thiết kế dàn trống lễ hội đẹp, đảm bảo chất lượng

Thiết kế dàn trống lễ hội đẹp , chất lượng, mẫu dàn trống lễ hội 18 quả, sơn đỏ, vẽ mây rồng cầu kỳ, gồm 10 chiếc trống nhỏ mặt 30cm cao 25cm, 5 quả trống loại trung mặt 48cm cao 60cm, và 2 chiếc trống mặt 80cm cao 100cm, cùng với một chiếc trống sấm mặt 120cm chiều cao 150 cm, được sản xuất tại cơ sở trống Lê Long, làng nghề truyền thống trống đọi tam.

Thiết kế dàn trống lễ hội, chất lượng