Trống đoàn đội trường học

Trống đoàn đội trường học . là loại trống dùng trong các buổi chào cờ đầu tuần của các trường học trong cả nước, trống dùng để duyệt đội, hay thực hiện nghi thức chào cờ, thưc hiện theo đoàn thiếu niên tiền phong hồ chí minh, cờ đỏ sao vàng.

TRỐNG ĐOÀN ĐỘI

Trả lời