Trống đoàn đội trường học

Chào Mừng Quý Khách Đến Với Sản Phẩm Của Lê Long

Trống đoàn đội trường học . là loại trống dùng trong các buổi chào cờ đầu tuần của các trường học trong cả nước, trống dùng để duyệt đội, hay thực hiện nghi thức chào cờ, thưc hiện theo đoàn thiếu niên tiền phong hồ chí minh, cờ đỏ sao vàngc553a22fb38351dd0892 1.

TRỐNG ĐOÀN ĐỘI