Trống gỗ dân tộc

Trống gỗ dân tộc là loại trống được dùng trong các hoạt động văn hoá truyền thống dân tộc, Trống được dùng ở khắp mọi nơi ở Việt Nam, trống lễ hội, trống chùa trống đình, trống trường học, Trống lễ hội truyền thống và rất nhiều những loại trống khác. Trống có hình bầu khum hai mặt trống làm bằng da trâu da bò. Trống được sản xuất nhiều ở làng nghề truyền thống Trống Đọi Tam. Cơ sở sản xuất Trống Lê Long là một trong những cơ sở sản xuất Trống gỗ uy tín của làng nghề, hàng năm cơ sở đã sản xuất da hàng vạn chiếc Trống lớn nhỏ để phục vụ cho nhu cầu sử dụng Trống trong cả nước. Trống gỗ dân tộc