TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ

BÁO GIÁ TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG, KÍCH THƯỚC MẶT TRỐNG 160CM, CHIỀU CAO THÂN TRỐNG 200CM, GIÁ 45.000.000Đ, TRỐNG ĐẠI ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI XƯỞNG TRỐNG LÊ LONG, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRỐNG ĐỌI TAM, TRỐNG LÀM TỪ GỖ LÕI MÍT, DA TRÂU LỚN ĐƯỢC CHỌN LỰA KỸ CÀNG TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO ĐỂ HOÀN THIỆN SẢN PHẨM TRỐNG NHÀ THỜ HỌ. LIÊN HỆ TRỐNG LÊ LONG : 0934 943 088.

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ
TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO TRỐNG ĐỌI TAM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 60 CM. TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP. TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ CHẤT LƯỢNG TỐT

 

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO
TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO TRỐNG ĐỌI TAM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 60 CM. TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP. TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ CHẤT LƯỢNG TỐT

 

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO
TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO TRỐNG ĐỌI TAM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 60 CM. TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP. TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ CHẤT LƯỢNG TỐT

 

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ MẶT 80 CM
TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ MẶT 80 CM TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP. TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ CHẤT LƯỢNG TỐT

 

TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ
TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO TRỐNG ĐỌI TAM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 60 CM. TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP. TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ CHẤT LƯỢNG TỐT