TRỐNG TẾ LỄ ĐÌNH GỖ MÍT

CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỐNG LÊ LONG , XÓM 6 LÀNG NGHỀ TRỐNG ĐỌI TAM, CHUYÊN SẢN XUẤT BÁN CÁC SẢN PHẨM TRỐNG GỖ MÍT DA TRÂU, BÁN TRỐNG TẾ LỄ ĐÌNH CHUẨN, TRỐNG CHÙA , TRỐNG NHÀ THỜ HỌ, TRỐNG LỄ HỘI. TRỐNG CÚNG, TRỐNG TRƯỜNG HỌC. VỚI ĐỘI NGŨ THỢ GIỎI LÀNH NGHỀ, TRỐNG LÊ LONG LUÔN TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT TRỐNG GỖ MÍT DA TRÂU CHẤT LƯỢNG ĐẠT CHUẨN, ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC.. LIÊN HỆ TRỐNG LÊ LONG : 0934943088

TRỐNG TẾ LỄ ĐÌNH LÀNG

TRỐNG TẾ LỄ ĐÌNH LÀNG, CHẤT LIỆU GỖ MÍT DA TRÂU, GỖ ĐƯỢC LỰA CHỌN NHỮNG CÂY GỖ MÍT TO GIÀ. XẺ TỪNG THANH NHỎ PHƠI SẤY KHÔ, DA TRÂU ĐƯỢC LỰA CHỌN TỪ NHỮNG CON TRÂU GIÀ, ĐƯỢC BÀO MỎNG ĐI VÀ PHƠI THẬT KHÔ , TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO CÔNG ĐOẠN BỊT MẶT TRỐNG.