Trống trường học

trống trường học . trống báo giờ , là loại trống đươc dùng phổ biến ở việt nam nước ta . trống thường được dùng là trống da châu gỗ mít . dùng tiếng trống để báo cho các e học sinh và thầy cô giáo trong trường là đã hết tiết học và hết giờ học 

Trả lời