TRỐNG TRƯỜNG HỌC MẶT 52CM

TRỐNG TRƯỜNG HỌC MẶT 52 CM, là loại trống gỗ mít da trâu, CHIỀU CAO THÂN TRỐNG 65CM, MẶT TRỐNG RỘNG 52CM, TRỐNG dùng để báo giờ trong các trường học và để dùng tiếng trống để gõ trong giờ thể dục thể thao ở các trường, TRỐNG trường học mặt 52cm thường được dùng trong các trường , TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. TIẾNG TRỐNG VANG XA TRẦM ẤM MỚI ĐÚNG TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG. Ở KHẮP mọi nơi trên đất nước VIỆT NAM TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI, TIẾNG TRỐNG KHAI GIẢNG, đã gắn liền với tuổi thơ tuổi học trò của biết bao người.TRỐNG TRƯỜNG HỌC MẶT 52CM