Chậu ngâm chân gỗ pơmu

Liên hệ 0376 705 896

chậu ngâm chân gỗ pơ mu, dùng để ngâm chân thảo dược, ngâm chân nước muối, tốt cho sương khớp khi trời rét, sản xuất trống lê long