CHẬU NGÂM CHÂN

Liên hệ 0376 705 896

Chậu ngâm chân thảo dược, chất liệu gỗ sồi, gỗ lõi mít, kích thước tổng thể cao 25 cm x miệng 30 cm, TRống Lê Long : 0376.705.896.