DÀN TRỐNG LỄ HỘI 20 CHIẾC

Liên hệ 0376 705 896

Dàn Trống lễ hội 20 chiếc, trống lễ hội dân gian, chất liệu gỗ lõi mít, da trâu già, bảo hành một năm, nhà sản xuất Trống Lê Long 0376.705.896.