Trống sấm, Trống đại

Liên hệ 0376 705 896

Trống sấm, trống đại . Trống được làm từ cây gỗ mít to lớn da trâu loại lớn, sản phẩm được khách hàng tin dùng. Trống Lê Long. 0376705896