BÁN TRỐNG GỖ TỐT

Liên hệ 0376 705 896

CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỐNG LÊ LONG, XÓM 6 LÀNG NGHỀ TRỐNG ĐỌI TAM, BÁN TRỐNG GỖ TỐT . TRỐNG GỖ MÍT DA TRÂU LOẠI TỐT. NHIỀU KÍCH CỠ LỚN NHỎ, NHIỀU MẪU MÃ BỀN ĐẸP TINH XẢO. SẢN PHẨM TẠO LÊN BỞI NHỮNG NGƯỜI THỢ GIỎI CỦA THƯƠNG HIỆU TRỐNG LÊ LONG. ĐT : 0934943088   : 0376705896

TRỐNG GỖ MÍT DA TRÂU
CÁC LOẠI TRỐNG GỖ MÍT DA TRÂU TỐT TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP. TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ CHẤT LƯỢNG TỐT.  TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP.