DÀN TRỐNG LỄ HỘI LÀNG

DÀN TRỐNG LỄ HỘI LÀNG, LÀ LOẠI TRỐNG GỒM NHIỀU QUẢ TRỐNG TO NHỎ KHÁC NHAU GHÉP THÀNH MỘT DÀN TRỐNG, KÍCH CỠ TRỐNG LỚN HAY NHỎ LÀ TÙY THUỘC VÀO CÔNG VIÊC SỬ DỤNG CỦA TỪNG LỄ HỘI LÀNG CỦA TỪNG NƠI, DÀN TRỐNG TẠO LÊN NHỮNG ÂM THANH GIAI ĐIỆU TRẦM BỔNG CỦA MỘT DÀN TRỐNG BIỂU DIỄN GÕ THEO TIẾT TẤU THANH TRẦM BỔNG, TRỐNG ĐƯỢC DÙNG TRONG CÁC LỄ HỘI LÀNG LỄ HỘI DÂN GIAN TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC.

DÀN TRỐNG LỄ HỘI LÀNG