XƯỞNG SẢN XUẤT TRỐNG LỄ HỘI, TRỐNG BIỂU DIỄN SỰ KIỆN VĂN HÓA

XƯỞNG SẢN XUẤT TRỐNG LÊ LONG, CHUYÊN SẢN XUẤT THIẾT KẾ CÁC DÀN TRỐNG BIỂU DIỄN LỄ HỘI, TRỐNG BIỂU DIỄN TRONG CÁC SỰ KIỆN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC. CHẤT LIỆU LÀM TỪ GỖ MÍT DA TRÂU, NHIỀU KÍCH CỠ, NHIỀU MẪU MÃ BỀN ĐẸP CHẤT LƯỢNG CAO. SẢN XUẤT TẠI XÓM 6 , LÀNG NGHỀ TRỐNG ĐỌI TAM, 0934.943.088.

TRỐNG LỄ HỘI CỠ ĐẠI, TRỐNG BIỂU DIỄN CỠ LỚN.

TRỐNG LỄ HỘI CỠ ĐẠI

DÀN TRỐNG BIỂU DIỄN LỄ HỘI 12 CHIẾC , GỒM 9 CHIẾC TRỐNG MẶT 40 CM, HAI CHIẾC TRỐNG MẶT 50 CM, MỘT CHIẾC TRỐNG MẶT 60 CM.

 

 DÀN TRỐNG LỄ HỘI 12 CHIẾC

TRỐNG LỄ HỘI, TRỐNG BIỂU DIỄN SỰ KIỆN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC

trống biểu diễn sự kiện văn hóa