Trống dàn hát văn

Chào Mừng Quý Khách Đến Với Sản Phẩm Của Lê Long
  • Tên sản phẩm:Trống dàn hát văn lõi gỗ mít.

  • Chất liệu:  Lõi gỗ Mít , da trâu già.
  • Bộ Trống gồm: 01 trống cái – 04 trống con (tum), giá đỡ trống.
  • Kích thước: Đường kính mặt trống cái 45cm bịt 2 mặt, chiều cao 30cm.
  • Đường kính mặt trống con lần lượt là 16cm, 20cm, 24cm, 28cm, và đồng chiều cao là 18cm.
TRỐNG DÀN HÁT VĂN
TRỐNG DÀN HÁT VĂN Tên sản phẩm:Trống dàn hát văn lõi gỗ mít.
Chất liệu: Lõi gỗ Mít , da trâu già.
Bộ Trống gồm: 01 trống cái – 04 trống con (tum), giá đỡ trống.
Kích thước: Đường kính mặt trống cái 45cm bịt 2 mặt, chiều cao 30cm.
Đường kính mặt trống con lần lượt là 16cm, 20cm, 24cm, 28cm, và đồng chiều cao là 18cm.

Đây là bộ trống được làm bằng gỗ lõi mít chuẩn, để mộc phủ bóng PU cao cấp. Làm tăng thêm độ bền đẹp cho gỗ.

+ Măt trống được bịt bằng da trâu nách chọn lọc. Đảm bảo âm hay cho khách hàng.

+ Mặt trống cũng được kẻ những đường tròn đồng tâm, tăng tính thẩm mĩ. Làm cho nhạc công tự tin khi sở hữu bộ trống này.

TRỐNG DÀN HÁT VĂN
TRỐNG DÀN HÁT VĂN Tên sản phẩm:Trống dàn hát văn lõi gỗ mít.
Chất liệu: Lõi gỗ Mít , da trâu già.
Bộ Trống gồm: 01 trống cái – 04 trống con (tum), giá đỡ trống.
Kích thước: Đường kính mặt trống cái 45cm bịt 2 mặt, chiều cao 30cm.
Đường kính mặt trống con lần lượt là 16cm, 20cm, 24cm, 28cm, và đồng chiều cao là 18cm.

Sản phẩm làm cho khách hàng khó tính nhất cũng phải hài lòng.

Kích thước bộ trống dàn hát văn lõi mít, được mô tả rõ như trên hình ảnh để quý khách lựa chọn.

+ Trống cái được bịt 2 mặt bổ đôi rất kĩ thuật, đường bổ đôi không quan sát kĩ khách sẽ không phát hiện ra.

+ Giá đỡ trống thiết kế chuẩn cho nhạc công ngồi chiếu đánh.

TRỐNG DÀN HÁT VĂN
TRỐNG DÀN HÁT VĂN Tên sản phẩm:Trống dàn hát văn lõi gỗ mít.
Chất liệu: Lõi gỗ Mít , da trâu già.
Bộ Trống gồm: 01 trống cái – 04 trống con (tum), giá đỡ trống.
Kích thước: Đường kính mặt trống cái 45cm bịt 2 mặt, chiều cao 30cm.
Đường kính mặt trống con lần lượt là 16cm, 20cm, 24cm, 28cm, và đồng chiều cao là 18cm.

– Chất liệu: Thân trống được làm bằng gỗ mít đã chọn lọc, mặt trống được làm bằng da trâu già.

– Bộ trống bao gồm 1 bộ trống cái và 4 trống con

Xin giới thiệu với quý khách 1 số hình ảnh của trống dàn hát văn.

TRỐNG DÀN HÁT VĂN
TRỐNG DÀN HÁT VĂN Tên sản phẩm:Trống dàn hát văn lõi gỗ mít.
Chất liệu: Lõi gỗ Mít , da trâu già.
Bộ Trống gồm: 01 trống cái – 04 trống con (tum), giá đỡ trống.
Kích thước: Đường kính mặt trống cái 45cm bịt 2 mặt, chiều cao 30cm.
Đường kính mặt trống con lần lượt là 16cm, 20cm, 24cm, 28cm, và đồng chiều cao là 18cm.

Làng nghề trống đọi tam.

Nơi đây ngôi làng đã có hơn 1000 năm tuổi cho đến thời điểm này  năm 2020.

Và gắn liền đó nghề truyền thống TRỐNG ĐỌI TAM cũng đã có từ rất lâu đời. Được cha truyền con nối từ đời này qua đời khác.

Hay nói cách khác, nghề này được kế tục và phát huy từ thế hệ này qua thế hệ khác để giữ nghề Tổ Tiên để lại.

TRỐNG DÀN HÁT VĂN
TRỐNG DÀN HÁT VĂN Tên sản phẩm:Trống dàn hát văn lõi gỗ mít.
Chất liệu: Lõi gỗ Mít , da trâu già.
Bộ Trống gồm: 01 trống cái – 04 trống con (tum), giá đỡ trống.
Kích thước: Đường kính mặt trống cái 45cm bịt 2 mặt, chiều cao 30cm.
Đường kính mặt trống con lần lượt là 16cm, 20cm, 24cm, 28cm, và đồng chiều cao là 18cm.

 

TRỐNG DÀN HÁT VĂN
TRỐNG DÀN HÁT VĂN Tên sản phẩm:Trống dàn hát văn lõi gỗ mít.
Chất liệu: Lõi gỗ Mít , da trâu già.
Bộ Trống gồm: 01 trống cái – 04 trống con (tum), giá đỡ trống.
Kích thước: Đường kính mặt trống cái 45cm bịt 2 mặt, chiều cao 30cm.
Đường kính mặt trống con lần lượt là 16cm, 20cm, 24cm, 28cm, và đồng chiều cao là 18cm.

 

TRỐNG DÀN HÁT VĂN
TRỐNG DÀN HÁT VĂN Tên sản phẩm:Trống dàn hát văn lõi gỗ mít.
Chất liệu: Lõi gỗ Mít , da trâu già.
Bộ Trống gồm: 01 trống cái – 04 trống con (tum), giá đỡ trống.
Kích thước: Đường kính mặt trống cái 45cm bịt 2 mặt, chiều cao 30cm.
Đường kính mặt trống con lần lượt là 16cm, 20cm, 24cm, 28cm, và đồng chiều cao là 18cm.

 

TRỐNG DÀN HÁT VĂN
TRỐNG DÀN HÁT VĂN Tên sản phẩm:Trống dàn hát văn lõi gỗ mít.
Chất liệu: Lõi gỗ Mít , da trâu già.
Bộ Trống gồm: 01 trống cái – 04 trống con (tum), giá đỡ trống.
Kích thước: Đường kính mặt trống cái 45cm bịt 2 mặt, chiều cao 30cm.
Đường kính mặt trống con lần lượt là 16cm, 20cm, 24cm, 28cm, và đồng chiều cao là 18cm.