Trống hội làng

Liên hệ 0376 705 896

Trống hội làng, trống phục vụ cho các lễ hội làng xã, các lễ hội truyền thống của làng, Trống sơn đỏ vẽ mây rồng đẹp, cầu kỳ, bảo hành 12 tháng