Trống hội làng

Liên hệ 0376 705 896

Trống hội làng, trống phục vụ cho các lễ hội làng xã, các lễ hội truyền thống của làng, Trống sơn đỏ vẽ mây rồng đẹp, cầu kỳ, bảo hành 12 tháng. Liên hệ : Trống Lê Long: 0376705896  :  0934943088

DÀN TRỐNG HỘI LÀNG LỄ HỘI
TRỐNG HỘI LÀNG LỄ HỘI TRỐNG 14 QUẢ, TRỐNG GỖ MÍT DA TRÂU LOẠI TỐT , TRỐNG SƠN ĐỎ VẼ VÂN MÂY , DÀN TRỐNG SỬ DỤNG TRONG CÁC LỄ HỘI DÂM TỘC LỄ HỘI DÂN GIAN TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC