TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ MẶT 80 CM

Liên hệ 0376 705 896

Trống từ đường họ mặt 80 cm, chiều cao 100 cm, trống sơn đỏ vẽ rồng mẫu mã đẹp . các loại chiêng trống nhà thờ họ từ đường họ. trống gỗ da trâu làng trống đọi tam, Trống Lê Long 0376705896.

TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ MẶT 80 CM
TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ MẶT 80 CM TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP. TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ CHẤT LƯỢNG TỐT