Thiết kế mẫu trống đình chùa đẹp

Thiết kế mẫu trống đình chùa đẹp, mẫu trống đình chùa đa dạng nhiều mẫu mã, mẫu trống gỗ lõi mít màu sắc tự nhiên của gỗ, trống sơn đỏ vẽ rồng tinh sảo. Trống sấm, trống đại, kích thước tổng thể, mặt 160cm, chiều cao của trống 200cm, trống được làm từ thân cây mít lớn, da trâu già, do nghệ nhân LÊ NGỌC LONG, làng nghề truyền thống trống đọi tam sản xuất.

Thiết kế mẫu trống đình chùa đẹp