Trống đại, trống sấm

Trống đại, trống sấm , vì sao lại được gọi với cái tên như vậy , vì thân trống đại, trống sấm rất to lớn mặt trống rất lớn người thợ phải tìm rất nhiều ngày nhiều năm mới tìm ra được con trâu lớn và già như vậy để bọc vừa vào được chiếc trống. tiếng trống âm vang rất to lớn trầm hùng vang dội

.

TRỐNG ĐẠI TRỐNG SẤM
TRỐNG ĐẠI TRỐNG SẤM TRỐNG GỖ MÍT DA TRÂU LOẠI TỐT , TRỐNG SƠN ĐỎ VẼ VÂN MÂY , DÀN TRỐNG SỬ DỤNG TRONG CÁC LỄ HỘI DÂM TỘC LỄ HỘI DÂN GIAN TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC

 

TRỐNG ĐẠI TRỐNG SẤM
TRỐNG ĐẠI TRỐNG SẤM TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO TRỐNG ĐỌI TAM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 60 CM. TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP. TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ CHẤT LƯỢNG TỐT

 

TRỐNG ĐẠI TRỐNG SẤM
TRỐNG NHÀ THỜ HỌ GIÁ RẺ TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO TRỐNG ĐỌI TAM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 60 CM. TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP. TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ CHẤT LƯỢNG TỐT TRỐNG ĐẠI TRỐNG SẤM

 

TRỐNG ĐẠI TRỐNG SẤM
TRỐNG ĐẠI TRỐNG SẤM TRỐNG NHÀ THỜ CÔNG GIÁO TRỐNG ĐỌI TAM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP

 

TRỐNG ĐẠI TRỐNG SẤM
TRỐNG ĐẠI TRỐNG SẤM Trống trường đại học mặt 100cm TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP