TRỐNG ĐÌNH LÀNG MẶT 60 CM

TRống đình làng mặt 60 cm, là loại trống thường được dùng ở các đình làng ở việt nam nước ta, TRống thường sơn đỏ vẽ rồng vẽ mây các hình hoa văn độc đáo, giá để trống trạm trổ cầu kỳ công phu tỉ mỉ, trống sử dụng trong những công việc tế lễ của đình làng. TRống đình làng mặt 60 cm