Trống gỗ tốt

Mẫu trống gỗ tốt làm từ gỗ mít da trâu. Cơ sở trống gỗ tốt lê long, rất nhiều năm là cơ sở có uy tín về sản xuất trống gỗ chất lượng cao, tại làng nghề truyền thống trống đọi tam. Trống không chỉ là bộ gõ nó còn là nhạc cụ dân tộc gắn liền với rất nhiều các công việc của người dân, trống xuất hiện trong các lễ hội, trống trong các nhà thờ công giáo, trống từ đường trống nhà thờ họ, xưởng sản xuất trống lê long với đội ngũ thợ lành nghề hàng năm đã tạo ra hàng vạn chiếc trống lớn trống nhỏ phục quý khách hàng trong cả nước, chủ cơ sở là a Lê Ngọc Long, nghệ nhân làng nghề trống gỗ đọi tam , đọi Sơn, Duy Tiên , Hà Nam

Trống gỗ tốt