TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ MẶT 60CM

Liên hệ 0376 705 896

TRống từ đường họ mặt 60 cm, TRống gỗ mít da trâu loại tốt , bảo hành một năm, sản xuất tại xưởng sản xuất Trống Lê Long: 0376 705 896.